Mitt namn är Simon Backlund och jag är grundare av företaget

Kiinteistöpalvelu BACKLUNDS Fastighetstjänst.

 

Mitt mål med företaget är att erbjuda fastighetstjänster till husbolag. Med fastighetstjänster innebär övervakning av husets ekonomiska situation, teknik och dess drift samt fastighetsskötsel. Jag kan också leda inspektioner av husets teknik och ge rekommendationer för att säkerhetsställa driften av fastigheten.

 

Vid större renoveringar och projekt kan jag också erbjuda koordineringstjänster och eventuellt leda projekten beroende på projektets ofattning.

 

Det som är viktigaste för mig är att ni som kund känner er trygga och inkluderade.

 

Jag jobbar endast på timdebitering: 62 €/h (inkl. moms)

 

Kontaktuppgifter

050 362 5355

simon.backlund@icloud.com

 

Postadress

Perongatan 48

66210 Molpe

 

FO-nummer

3392959-6

Nimeni on Simon Backlund ja olen yrityksen

Kiinteistöpalvelu BACKLUNDS Fastighetstjänst

perustaja.

 

Tavoitteeni yrityksen kanssa on tarjota kiinteistöpalveluita taloyhtiöille. Kiinteistöpalveluihin kuuluu talon taloudellisen tilanteen, tekniikan ja sen toiminnan seuranta sekä kiinteistönhoito. Voin myös ohjata talon tekniikkatarkastuksia ja antaa suosituksia kiinteistön turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

 

Isommissa remonteissa ja projekteissa voin tarjota myös koordinointipalveluita ja mahdollisesti johtaa projekteja projektin laajuudesta riippuen.

 

Minulle tärkeintä on, että sinä asiakkaana tunnet turvalliseksi ja päivitetty.

 

Vain tuntityötä: 62 €/h (sis. alv)

 

Yhteystiedot

050 362 5355

simon.backlund@icloud.com

 

Postiosoite

Perongatan 48

66210 Molpe

 

Y-tunnus

3392959-6

My name is Simon Backlund and I’m the founder of the company

Kiinteistöpalvelu BACKLUNDS Fastighetstjänst.

 

My goal with BACKLUNDS is to offer property management services to housing companys. Example of services are administration, finances, housing and technical aspects of your housing company. I can lead technical inspections of the house and give recommendations to ensure safe operation of the house. 

 

During large renovations or technical project, I can offer coordination services or even lead the project depending on the project size.  

 

The most important aspect for me is that you as a customer is feeling safe and included.

 

I only work on hourly rate: 62 €/h (incl. VAT)

 

Contact information

050 362 5355

simon.backlund@icloud.com

 

Address

Perongatan 48

66210 Molpe

 

VAT-code

3392959-6

Disponent Vasa Isännöitsijä Vaasa